Biodivercity

Home > Over ons


PDF Print
Over ons

Bureau Waardenburg B.V. opgericht in 1979, is een van de grootste onafhankelijk onderzoeks-, advies- en ontwerpbureaus in Nederland op het gebied van ecologie, natuur, landschap en milieu. Het bedrijf heeft een toonaangevende positie in haar branche. Het bureau voert projecten uit in Nederland en in het buitenland. De werkterreinen omvatten: inventarisatie en onderzoek, visie- en planvorming, inrichtingsen beheerplannen, monitoring en evaluatie, onderwateronderzoek.

Bij het bureau werken ruim 60 medewerkers, waaronder ecologen (aquatisch ecologen, vegetatiekundigen, ornithologen, dierecologen, marien ecologen), fysisch geografen, een landschapsontwerper, beheersplanners en GIS-specialisten. Opdrachtgevers zijn onder andere ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, SenterNovem, energiemaatschappijen, grote ingenieursbureaus, architectenbureaus, stedenbouwkundige bureaus en projectontwikkelaars.

BWZ

BWZ Ingenieurs richten zich op het creëren van een functionele, gezonde en veilige leefomgeving met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Dit omvat het ontwerpen en inrichten van de ruimte in het landelijk gebied en in de stedelijk omgeving. Belangrijke aspecten in onze benadering zijn de relaties tussen mens en omgeving, waterbeheer, natuur en ecologie, wonen, werken en recreatie. De kracht van BWZ Ingenieurs is het vertalen van visie tot een uitvoerbaar plan en daarbij het proces in goede banen leiden.

Onze ingenieurs en adviseurs zijn uitstekend op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied en beschikken daarbij over een brede kijk op de materie; naast het bieden van technische oplossingen en producten is er ruimte en aandacht voor het creëren van draagvlak. Communicatie en procesmanagement zijn belangrijke onderdelen in onze aanpak. Wij participeren actief in nieuwe ontwikkelingen en innovatieve projecten. Heeft u behoefte aan ervaren ondersteuning op uw locatie? Ook daarvoor leveren wij maatwerk.

IVAM is een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van duurzaamheid, voortgekomen uit de Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (IVAM) van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1993 maakt IVAM als zelfstandige instelling deel uit van UvA Holding BV en het bedrijf bestaat nu uit ongeveer 25 fte. IVAM is gespecialiseerd in onderzoek, advies en training, gericht op de invoering van duurzame oplossingen met betrekking tot milieu- en arbeidsomstandigheden.

De afdeling duurzame stedelijke ontwikkeling is actief in het zoeken naar innovatieve oplossingen om milieuvriendelijke, leefbare en vitale wijken en steden te ontwikkelen. IVAM voert daarvoor onderzoek uit naar duurzame aspecten van steden, wijken en gebouwen. IVAM heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om de gebouwde omgeving te ontwikkelen en te beoordelen. Het bureau verkoopt het instrument DPL (Duurzaamheidsprofiel van een Locatie) aan gemeenten, adviesbureaus en bouwbedrijven. IVAM geeft advies aan gemeenten en projectontwikkelaars om de duurzame prestatie van zowel bestaande als nieuwbouwwijken te verbeteren.

Water ID

Water ID streeft erna om met innovatieve ideeën en methoden de leefomgeving duurzamer te maken. Dit kunnen eigen ideeën zijn maar ook het verder ontwikkelen van ideeën van de klant. Water ID is een eenmansbedrijf met een divers netwerk, dat kan bogen op meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van land- en waterbeheer in binnen en buitenland.