Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
ZandblauwtjeOmschrijving:

Zandblauwtje is typisch een soort die aangetroffen kan worden op greppelkantjes in de regio's met zandgronden. In de overige regio's is de echte koekoeksbloem een soort die in greppels groeit. De soort komt er (ook) voor in onbemest grasland en verder in bermen, heide, braakliggende grond, zandafgravingen, hellingen, op dijken en bij spoorwegen. Het zandblauwtje groeit op kalkarme, droge grond.

Beelden van zandblauwtje op de site van het Nederlands soortenregister

Zandblauwtje op Soortendatabank.nl

Greppel