Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
EksterOmschrijving:

De ekster is een algemene standvogel met een voorkeur voor parkachtige landschappen.Terwijl in het agrarisch gebied de ekster achteruit gaat, is de eksterdichtheid in de steden in de afgelopen decennia gestegen. Hij profiteert daar vooralsnog van de afwezigheid van de havik. Naast parken nestelt hij in de stad ook in bomenlanen. Voor meer informatie over de ekster volgt u onderstaande link.

Ekster in het Nederlands soortenregister

 


 

Bomenlaan
Solitaire boom