Biodivercity

Home > Ontwikkelingen > Introductiebijeenkomst Den Haag


PDF

Introductiebijeenkomst Den Haag

Introductiebijeenkomst Den Haag

- (2015-04-22)
Ontwikkelingen

Op 21 april hebben Marcel van Dorst (BWZ Ingenieurs) en Jan Dirk Buizer (Bureau Waardenburg) een introductiebijeenkomst verzorgd voor een groep medewerkers van de gemeente Den Haag. Het doel van de bijeenkomst was een kennismaking met de webtool BiodiverCity waar de gemeente het komende jaar als proef mee gaat werken.


De webtool is ontwikkeld om de flora en fauna in het stedelijk milieu beter te plannen, zodat groen in een stad niet alleen bepaald wordt door kleur, vorm of gebruik, maar ook door de potentiële ecologische (systeem)waarde. BiodiverCity is gebaseerd op herkenbare groeneenheden en geeft aan welke type planten en dieren hier bij horen. Het is leuk om mee te werken en maakt het mogelijk de natuurprestatie, aanleg- en onderhoudskosten van verschillende planscenario’s in een vroeg stadium met elkaar te vergelijken.

In de introductiebijeenkomst heeft de gemeente kennis gemaakt met de webtool BiodiverCity en de achterliggende principes. Na de inleiding hebben we gezamenlijk een eigen case uit de gemeente behandeld. De kentallen van het gekozen gebied zijn ingevoerd en vervolgens is geprobeerd de biodiversiteit te verhogen door te variëren in groentype.

Suggesties voor verbeteringen